นโยบายเว็บ
No. Date News Title View Download
12331 28/01/2019 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมบัญชีกลาง 106 561/758/นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมบัญชีกลาง.pdf
12329 28/01/2019 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง 53 902/214/นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง.pdf
12326 28/01/2019 นโยบายเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 58 658/338/นโยบายเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง.pdf
22686 24/01/2019 (ISMS Policy) 39 646/874/ismspolicy.pdf
Record Display 1 to 4 from 4 Records
processing time 1.117 s