การแสดงผล C C C
สถิติ รับเรื่องร้องเรียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
44891 24/04/2566 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 20
44890 24/04/2566 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 6
11769 31/03/2565 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม 2565 59
11750 31/03/2565 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 29
11749 31/03/2565 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม 2565 23
09241 30/03/2565 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนธันวาคม 2564 17
09240 30/03/2565 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนพฤศจิกายน 2564 15
11626 29/03/2565 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2564 19
11624 29/03/2565 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 17
78954 03/05/2564 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนเมษายน 2564 74
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 13 รายการ
processing time 2.101 s