NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
จุลสารตรวจสอบภายใน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
13177 08/02/2562 จุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 23 ฉบับที่ 127 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 318 467/868/จุลสาร-127 (1).pdf
09580 17/12/2561 จุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 23 ฉบับที่ 126 ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 656 3/265/จุลสาร-ฉบับที่-126-36.pdf
05867 16/10/2561 จุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 22 ฉบับที่ 125 ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2561 650 308/868/จุลสาร-ฉบับที่ 125 สค. - กย. 61.pdf
02184 27/08/2561 จุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 22 ฉบับที่ 124 ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561 506 661/960/จุลสารฉบับที่ 124 มิย - กค 61.pdf
97226 12/06/2561 จุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 22 ฉบับที่ 123 ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561 674 3/608/จุลสาร 123 เมย - พค 61.pdf
92069 02/04/2561 จุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 22 ฉบับที่ 122 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561 817 23/385/จุลสาร-ฉบับที่-3 (1).pdf
89032 16/02/2561 จุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 22 ฉบับที่ 121 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 640 929/368/จุลสาร-ฉบับที่-2-16-2-61 (3),0.pdf
83693 13/12/2560 จุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 22 ฉบับที่ 120 ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560 783 583/379/จุลสาร 120 ตค-พย 60.pdf
78095 25/09/2560 จุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 21 ฉบับที่ 119 เดือน ส.ค. - ก.ย. 60 663 106/1001/ปีที่ 21 ฉบับที่ 119.6สมบูรณ์.pdf
78094 31/07/2560 จุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 21 ฉบับที่ 118 เดือน มิ.ย. - ก.ค. 60 264 979/128/ปีที่ 21 ฉบับที่ 118สมบูรณ์.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 30 รายการ
processing time 1.092 s