การแสดงผล C C C
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
- 31/08/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 86 796/371/สรุปซื้อจ้างกค-สค-3-9.pdf
58726 31/07/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 11 399/793/สรุปซื้อจ้างกค-สค-1-2.pdf
52098 31/05/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 210 594/397/สรุปผล-พค66.pdf
48784 28/04/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 99 341/279/เมษา.pdf
42825 04/04/2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง 260 617/802/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา.pdf
44500 31/03/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 139 922/376/มีค66.pdf
42323 28/02/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 133 986/698/กพ..pdf
42321 31/01/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 71 78/41/01012566.pdf
32647 30/12/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 266 163/57/สรุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม๖๕.pdf
31754 30/11/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565. 118 627/725/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน๖๕-๑.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 25 รายการ
processing time 1.804 s