การแสดงผล C C C
แผน/งบประมาณรายจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
23852 03/10/2565 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 765 819/309/66.pdf
12272 27/04/2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 258 220/726/รวม O19.pdf
12270 27/04/2565 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 308 248/286/O18.pdf
12268 27/04/2565 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 146 360/973/O20.pdf
07639 17/03/2565 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 244 239/9/65.pdf
85449 16/07/2564 ร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปี 65 325 997/858/ร่างงบประมาณรายจ่าย ปี 65.pdf
79457 12/05/2564 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ) ของกรมบัญชีกลาง 259 623/307/19.1.pdf
79456 12/05/2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 292 113/877/18.pdf
79455 12/05/2564 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 186 685/828/20.pdf
75924 02/04/2564 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 222 51/686/พ.ร.บ. 64,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 31 รายการ
processing time 1.892 s