การแสดงผล C C C
แผน/งบประมาณรายจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
85449 16/07/2564 ร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปี 65 21 997/858/ร่างงบประมาณรายจ่าย ปี 65.pdf
79457 12/05/2564 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ) ของกรมบัญชีกลาง 115 623/307/19.1.pdf
79456 12/05/2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 104 113/877/18.pdf
79455 12/05/2564 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 64 685/828/20.pdf
75924 02/04/2564 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 51/686/พ.ร.บ. 64,0.pdf
33815 18/10/2562 ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณของกรมบัญชีกลาง เสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 953 209/4/เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
04639 02/10/2561 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3,449 921/510/งบประมาณปี พ.ศ. 2562.pdf
04570 01/10/2561 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 794 985/1013/งบประมาณปี พ.ศ. 2561.pdf
97361 20/06/2561 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพของกรมบัญชีกลาง เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 387 665/898/แผนงานบูรณาการฯ คณะอนุฯ กรมบัญชีกลาง 62,0.pdf
97138 15/06/2561 ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณของกรมบัญชีกลาง เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 277 983/554/คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม กรมบัญชีกลาง62.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 26 รายการ
processing time 1.345 s