ความตกลงเรื่องทั่วไป
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
- 29/07/2558 คนไทยใจซื่อ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น(A) 109
- 29/07/2558 คนไทยใจซื่อ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น(B 95
18835 29/07/2557 คนไทยใจซื่อ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น(A) 94
18842 29/07/2557 คนไทยใจซื่อ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น(B) 86
- 23/09/2555 คำย่อ-คำศัพท์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตอนที่ 1 99
18836 21/09/2555 เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การเปิดเสรีการค้าภายใต้ประชาคมอาเซียนและการเปิดเสรีตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 94
- 21/09/2555 เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การเปิดเสรีการค้าภายใต้ประชาคมอาเซียนและการเปิดเสรีตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 100
18853 30/08/2555 องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 91
18854 30/08/2555 เมื่อ ประชาคมอาเซียน..เป็นมากกว่าเพียงแค่ "การค้าระหว่างประเทศ" 100
18852 30/08/2555 ยุคเปิดเสรีการค้าที่ต้องจัดการความเหมือนที่แตกต่างทางวัฒนธรรม 95
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 35 รายการ
processing time 1.041 s