การแสดงผล C C C
ความตกลงพหุภาคี
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
54613 19/12/2559 แบบฟอร์มการรายงานการดำเนินการตามบทบัญญัติของ UNCAC 169
- 11/11/2554 โครงการศึกษาโครงสร้างการจัดซื้อโดยรัฐของสมาชิกอาเซียนภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน 125
- 19/04/2554 บทความพิเศษความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐขององค์การการค้าโลก เมษายน 2552 153
- 19/02/2554 บทความพิเศษการจัดซื้อโดยรัฐกับการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ สิงหาคม 2551 114
- 19/02/2554 ความตกลงภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก 128
- 19/02/2553 โครงการศึกษารายละเอียดกระบวนการเข้าร่วมภาคีความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐในองค์การการค้าโลกของประเทศไทย ตุลาคม 2552 169
- 19/02/2553 บทความพิเศษกรมบัญชีกลางกับความตกลง FTA กรกฏาคม 2551 98
- 19/02/2553 บทความพิเศษการประเมินมาตรฐานการจัดซื้อโดยรัฐของประเทศไทย เมษายน 2551 161
- 19/02/2553 บทความพิเศษความสำคัญของรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ เมษายน 2552 135
- 19/02/2553 บทความพิเศษการประเมินประสิทธิภาพการบริหารรายจ่ายภาครัฐภายใต้ PEFA พฤษภาคม 2552 159
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 14 รายการ
processing time 1.801 s