Display Mode C C C
ข้าราชการ
No. Date News Title View Download
75309 29/03/2021 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน 440 804/921/17. ประกาศรับสมัคร ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง ปี 64.pdf
65663 23/11/2020 ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง 480 614/81/image3710.pdf
64735 06/11/2020 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 335 588/1015/image3628.pdf
57702 06/08/2020 ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง 932 522/110/image2717.pdf
57136 31/07/2020 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 500 202/22/image2677.pdf
47751 21/04/2020 ประกาศ กรมบัญชีกลางรับโอนข้าราชการ 61 ตำแหน่ง 5,365 590/668/บก รับโอน ขรก.zip
42716 06/03/2020 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผูู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมบัญชีกลาง 863 946/712/น.ทรัพ.pdf
42715 06/03/2020 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมบัญชีกลาง 766 954/384/น.จัด.pdf
41297 25/02/2020 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 389 5/219/กจ. (ประกาศรายชื่อนักทรัพยฯ).pdf
41296 25/02/2020 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 414 199/257/กจ. (ประกาศรายชื่อนักจัดฯ).pdf
Record Display 1 to 10 from 442 Records
processing time 1.415 s