ข้าราชการ
No. Date News Title View Download
26443 05/07/2019 ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง 423 189/353/image9249.pdf
26442 05/07/2019 ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง 212 570/719/image9246.pdf
25500 27/06/2019 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งใน ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 266 181/433/image9120,0.pdf
25267 25/06/2019 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 214 440/99/image9063.pdf
21742 21/05/2019 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 318 569/446/image8475.pdf
21494 16/05/2019 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานเลขานุการกรม) 259 92/540/image8445.pdf
21469 16/05/2019 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองการเงินการคลังภาครัฐ) 220 449/765/image8439.pdf
21402 15/05/2019 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองตรวจสอบภาครัฐ) 159 187/474/image8433.pdf
20118 08/05/2019 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองกฎหมาย) 154 407/324/image8380.pdf
19795 07/05/2019 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี (กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง) 199 995/662/image8349,0.pdf
Record Display 1 to 10 from 431 Records
processing time 1.214 s