ข่าวสมัครงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
13455 14/02/2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 110 632/33/image7242,0.pdf
13368 13/02/2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นิติกร (กองการเจ้าหน้าที่) 188 862/136/image7237,0.pdf
12685 01/02/2562 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานเลขานุการกรม) 502 695/136/image6493.pdf
12640 01/02/2562 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองการเจ้าหน้าที่) 706 123/296/image6475,0.pdf
12424 30/01/2562 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองกฎหมาย) 142 447/727/image6413.pdf
12316 29/01/2562 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) (กองละเมิดและแพ่ง) 68 1013/883/image6392.pdf
12209 28/01/2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองกฎหมาย) 68 600/329/image6384.pdf
12102 25/01/2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองละเมิดและแพ่ง) 75 314/921/image6375.pdf
11628 21/01/2562 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) 215 924/760/image6322.pdf
11435 17/01/2562 รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักบัญชี (สำนักงานเลขานุการกรม) 191 737/209/image1894.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 399 รายการ
processing time 0.701 s