ข้าราชการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
21742 21/05/2562 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 27 569/446/image8475.pdf
21494 16/05/2562 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานเลขานุการกรม) 83 92/540/image8445.pdf
21469 16/05/2562 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองการเงินการคลังภาครัฐ) 70 449/765/image8439.pdf
21402 15/05/2562 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองตรวจสอบภาครัฐ) 62 187/474/image8433.pdf
20118 08/05/2562 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองกฎหมาย) 66 407/324/image8380.pdf
19795 07/05/2562 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี (กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง) 127 995/662/image8349,0.pdf
19222 03/05/2562 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดส่วนกลาง (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) 138 518/343/image8339,0.pdf
19033 01/05/2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองกฎหมาย) 47 767/120/image8333.pdf
18933 01/05/2562 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (สำนักงานเลขานุการกรม) 95 1015/24/image8297.pdf
18600 29/04/2562 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) 138 922/611/image8284.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 427 รายการ
processing time 1.01 s