ข้าราชการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
30328 02/09/2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (กองการเงินการคลังภาครัฐ) 396 352/500/image9813.pdf
26443 05/07/2562 ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง 698 189/353/image9249.pdf
26442 05/07/2562 ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง 384 570/719/image9246.pdf
25500 27/06/2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งใน ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 369 181/433/image9120,0.pdf
25267 25/06/2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 288 440/99/image9063.pdf
21742 21/05/2562 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 400 569/446/image8475.pdf
21494 16/05/2562 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานเลขานุการกรม) 317 92/540/image8445.pdf
21469 16/05/2562 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองการเงินการคลังภาครัฐ) 268 449/765/image8439.pdf
21402 15/05/2562 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองตรวจสอบภาครัฐ) 202 187/474/image8433.pdf
20118 08/05/2562 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองกฎหมาย) 180 407/324/image8380.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 432 รายการ
processing time 1.073 s