การแสดงผล C C C
ข้าราชการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
18655 22/07/2565 ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง 984 79/955/image9290.pdf
18004 12/07/2565 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 522 239/934/120765.pdf
13901 23/05/2565 ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุละแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการคลังฯ 2,987 451/40/ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันฯ.pdf
08837 26/03/2565 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 1,511 583/833/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ขรก. 6 ตำแหน่ง.pdf
01703 01/02/2565 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการคลังฯ 1,264 791/205/ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถ.pdf
98440 05/01/2565 ประกาศ เลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ครั้งที่ 6) 418 686/227/23.4 เลื่อนประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ver. covid (ค.pdf
94145 12/11/2564 ประกาศ เลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการฯ 472 15/7/image7090.pdf
90843 30/09/2564 ประกาศ เลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ (ครั้งที่ 4) 438 389/195/image6217.pdf
88369 31/08/2564 กรมบัญชีกลางเลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการคลัง นักบัญชี นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานการคลัง (ครั้งที่ 3) 441 28/278/เลื่อนประกาศสอบข้าราชการ (ครั้งที่ 3).pdf
86116 30/07/2564 กรมบัญชีกลางเลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการคลัง นักบัญชี นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานการคลัง (ครั้งที่ 2) 353 552/218/เลื่อนการประกาศกำหนดวันสอบข้าราชการ (ครั้.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 456 รายการ
processing time 1.714 s