ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
61338 21/09/2563 งานสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3
59498 31/08/2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าพร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ. 1-10020 (บ.ปากทางสะลวง หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก - บ.สะลวงนอก หมู่ 3 ต.สะลวง) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 5
58669 19/08/2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าพร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 35-001 สายจังหูนบางคล้า หมู่ที่ 14 บ้านจังหูนและหมู่ที่ 12 บ้านหนองหนอน ต.ท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 4
58563 19/08/2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าพร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มต.ถ.001 สายเชื่อมระหว่างตำบลแม่ตาว - ตำบลท่าสายลวด เทศบาลตำบลแม่ตาว จ.ตาก 5
57943 10/08/2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าพร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 6
57925 10/08/2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าพร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.86-011 สายสามแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4348(บ้านเขาแก้ว) - บรรจบทางหลวงชนบท ตง 4024(บ้านควนเหมียง) 3
56719 29/07/2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าพร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาถนนเชื่อมโยงสระเพลงไปไทรงาม เทศบาลตำบลพิมาย จ.นครราชสีมา 7
56664 24/07/2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าพร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สายบ้านคำหัวช้าง-บ้านแก่นเท่า โดยการเสริมผิวแบบ PARA ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 3 4 5 เทศบาลตำบลป่ามะนาว จ.ขอนแก่น 4
56312 20/07/2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าพร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ.๙๗-๐๐๑ สายบ้านหัวถนน - บ้านแปลงกระถิน (ช่วงที่ ๑) เทศบาลตำบลหัวถนน จังหวัดชลบุรี 7
56303 20/07/2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าพร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.๔๑-๐๐๕ สายหมอนทอง ๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลหมอนทอง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ 6
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 52 รายการ
processing time 1.231 s