ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
26274 04/07/2562 การจัดสัมมนา CoST Managers Workshop 2019 19
22701 30/05/2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าพร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบลขามเฒ่า - ตำบลคำเตย สายบ้านกล้วย - บ้านดอนแดง บ้านกล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลขามเฒ่า จังหวัดนครพนม 15
22700 30/05/2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าพร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 4-2 สายเขารอบ - สาย 44 ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 7
22697 30/05/2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าพร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านแก่งโตน - บ้านสงเปลือย ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 8
18566 26/04/2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าพร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสียม - บ้านวังอ้อ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๒๓๑ -๐๓ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเสียม - หมู่ที่ ๙ บ้านวังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบล 22
18436 24/04/2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าพร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่2,6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 22
17456 09/04/2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าพร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถ.ประตูกลอง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 30
16811 28/03/2562 การลงพื้นที่โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 23
16717 27/03/2562 การประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) ครั้งที่ 1/2562 28
16163 19/03/2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าพร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา 36
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 28 รายการ
processing time 1.1 s