การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
70148 17/01/2567 ข้อมูลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ณ เดือนธันวาคม 2566 95
59924 19/09/2566 ลงพื้นที่โครงการจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง อาคาร 7 สถาบันบำราศนราดูร จำนวน 1 แห่ง 30
- 14/09/2566 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 29
- 14/09/2566 กรมบัญชีกลางปรับปรุง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 93
- 14/09/2566 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าน้าว หมู่ที่ 2 บ้านท่าน้าว ตำบลท่าน้าว กว้าง 4 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว 25
58557 11/09/2566 ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 300 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,087 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ 41
58144 06/09/2566 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 30
57321 30/08/2566 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนแดงทองดีใต้เชื่อมถนนโกสินทร์ 200 ปี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,289 ตารางเมตร เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 30
57319 30/08/2566 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 22
- 23/08/2566 ลงพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดสำราญ โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองวิวาท - โรงเรียนโคกรัก หมู่ที่ 3,10 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญ 29
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 110 รายการ
processing time 2.079 s