ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
51140 27/05/2563 ประกาศราคากลาง สำหรับการจัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบการจัดการฐานข้อมูลทดแทนสำหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 81 358/16/ราคากลาง 98 ล้าน.pdf
49583 12/05/2563 กรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data)และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล(Data Analytics) สำหรับกรมบัญชีกลาง โดยวิธีคัดเลือก 247 210/512/big data.pdf
49582 08/05/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล โดยวิธีคัดเลือก 71 320/1007/ผู้ชนะ.pdf
49405 28/04/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 197 900/23/แผนรหัสยา-กองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.pdf
47784 21/04/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูล Log สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 406 1004/214/ประกาศผู้ชนะ Log.pdf
47850 17/04/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สำหรับกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 105 974/681/big data.pdf
47849 17/04/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญ และสวัสดิการรักษาพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 37 1009/284/บำเหน็จบำนาญ.pdf
47783 16/04/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 178 856/309/ประกาศสื่อการเรียนรู้ฯ.pdf
46308 08/04/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 771 145/874/แผนโครงการเงินทุนหมุนเวียน กองกำกับ.pdf
48353 08/04/2563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 88 154/433/ทุนหมุนเวียนดีเด่น-3-ล้าน.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 604 รายการ
processing time 1.157 s