ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
27245 18/07/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินผลการดำเนินงานข้อตกลงคุณธรรม โดยวิธีคัดเลือก 19 429/599/ประกาศผู้ชนะ.pdf
27241 18/07/2562 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ 7 843/505/TOR E-leaning 29.5.62.pdf
26985 12/07/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี 21 556/721/ประกาศผู้ชนะ.pdf
26164 03/07/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างดำเนินโครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 141 301/554/ประกาศผู้ชนะ ชัน 6-7 GF,0.pdf
26317 02/07/2562 ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ 62 204/636/ราคากลางโครงการฟื้นฟู (เงินนอก).pdf
26159 02/07/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 14 802/379/DOC020719-02072019150447,0.pdf
26165 28/06/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 80 167/272/มิ.ย62,0.pdf
25578 26/06/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 257 212/347/ประกาศ.pdf
23225 06/06/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก 132 732/691/หนังสือสั่งจ้าง พีค - ไอเดีย.pdf
23062 05/06/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างดำเนินโครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณาพชีวิตบุคลากรของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 280 539/51/DOC050619-05062019143334.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 469 รายการ
processing time 1.037 s