การแสดงผล C C C
ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
24128 30/09/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โครงการย่อย :โครงการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 858/1015/ประกาศผู้ชนะ ค่ารักษา 66.pdf
24124 30/09/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสวัสดิการแห่งรัฐ 1 913/283/ประกาศผู้ชนะบัตรสวัสดิการ 66.pdf
23592 26/09/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับดำเนินการเช่าระบบเครือข่ายและจ้างบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย จำนวน 33 โครงการ 29 855/877/ประกาศ.pdf
23109 16/09/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเ 32 940/510/ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ทริส 65.pdf
23149 16/09/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 304/1013/ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ทริส 65.pdf
22484 09/09/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ "รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินแการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) 52 83/270/ประกาศผู้ชนะโครงการองค์กรที่มีความเป็นเ.pdf
22416 07/09/2565 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสวัสดิการแห่งรัฐ 54 777/760/ราคากลางบัตร 66.pdf
22385 02/09/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ราคากลางจ้างจัดงานมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 413/693/ราคากลาง คบจ 2564.pdf
20581 16/08/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 117 994/956/ประกาศ องค์กรฯ ปี64.pdf
21093 15/08/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 67 867/653/S0098001.PDF
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 769 รายการ
processing time 1.574 s