การแสดงผล C C C
ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
31033 03/01/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 62 724/69/MX-M565N_20230103_171746.pdf
30709 23/12/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างวิเคราะห์และรายงานผลภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55 811/571/ประกาศผู้ชนะ.pdf
28233 29/11/2565 ประกาศราคากลาง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม 167 193/926/tong1.pdf
28232 29/11/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 36 376/202/tong.pdf
28433 28/11/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 56 106/77/ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด.pdf
27246 14/11/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 63 660/748/ประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 66.pdf
22484 09/09/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ "รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินแการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) 148 83/270/ประกาศผู้ชนะโครงการองค์กรที่มีความเป็นเ.pdf
22385 02/09/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ราคากลางจ้างจัดงานมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 83 413/693/ราคากลาง คบจ 2564.pdf
20581 16/08/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 164 994/956/ประกาศ องค์กรฯ ปี64.pdf
16716 28/06/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 175 330/971/ประกาศราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียน ปี 64.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 764 รายการ
processing time 1.736 s