การแสดงผล C C C
ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
65814 23/11/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟแสงสว่างและระบบปรับอากาศห้องประชุม ๑ - ๒ ชั้น ๗ รายการค่าปรับปรุงระบบไฟแสงสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 934/996/10. ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน.PDF
65410 23/11/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๙ เครื่องด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 578/481/ประกาศยกเลิกเครื่องเช่า.pdf
64787 16/11/2566 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) โครงการปรับปรุงระบบไฟแสงสว่างและระบบปรับอากาศ ห้องประชุม 1 - 2 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง รายการค่าปรับปรุงระบบไฟแสงสว่าง 61 899/455/ระบบไฟV4 16.11.66.pdf
64862 16/11/2566 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบไฟแสงสว่างและระบบปรับอากาศ ห้องประชุม 1 - 2 ชั้น 7 รายการค่าปรับปรุงระบบไฟแสงสว่าง 34 223/569/1. แบบ บก.-06 ราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง_โคร.pdf
63810 29/09/2566 โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โครงการย่อย : โครงการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 8 800/365/S0365001.PDF
63626 29/09/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 102 193/329/11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
61137 29/09/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ "รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ ​ พ.ศ. ๒๕๖๕" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding) 146 913/21/ประกาศผู้ชนะ องค์กรฯ ปี2565.pdf
59627 22/09/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชิวิตบุคลากรของกรมบัญชีกลางสำหรับโครงการก่อสร้างหลังคากันสาด กรมบัญชีกลาง บริเวณทางเข้าด้านหน้าอาคารใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 47 268/963/ประกาศยกเลิก.pdf
63599 21/09/2566 ประกาศราคากลาง โครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 31 958/928/2566 ราคากลาง จ้างแทนลาออก.pdf
- 08/09/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ 44 749/675/ประกาศ จ. จัดงานทุนหมุนเวียน.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 808 รายการ
processing time 1.909 s