การแสดงผล C C C
ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
69122 08/01/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ดำเนินการขายเศษกระดาษ กล่องกระดาษที่ชำรุด และเอกสารอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ 46 728/838/ขายทอดตลาด.pdf
68342 30/12/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง 212 274/655/01.pdf
68343 29/12/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงประากาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 16,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-Market) 35 179/110/02.pdf
67713 22/12/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94 796/993/DOC231220-23122020113503.pdf
66178 30/11/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107 378/762/DOC011220-01122020112049.pdf
65538 18/11/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 267 508/770/DOC181120-18112020162255.pdf
65303 16/11/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 16,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 118 383/341/ประกาศผู้ชนะการซื้อกระดาษ.pdf
65532 11/11/2563 ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 190 617/152/ราคากลาง เงินเดือน 64.pdf
64227 28/10/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 16,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) 157 847/539/ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร.pdf
64225 28/10/2563 ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 16,000 รีม 439 869/501/ราคากลางกระดาษปีงบ 2564.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 687 รายการ
processing time 1.306 s