ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
57957 10/08/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 62 599/338/DOC100820-10082020114620.pdf
56473 22/07/2563 ราคากลาง โครงการจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 124 336/443/ราคากลาง 3 ลบ.pdf
56471 22/07/2563 ราคากลาง โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 26 870/883/ราคากลาง 19.pdf
56469 22/07/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 135 608/823/1.ประกาศกรมฯ 19.pdf
56135 16/07/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และหมดความจำเป็นในการใช้งาน 121 982/58/ขายทอดตลาด.pdf
55363 09/07/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบการจัดการฐานข้อมูลทดแทนสำหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 250 276/850/ประกาศผู้ชนะ 98 ล้าน.pdf
53596 31/05/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน เม.ย - พ.ค 63 323 329/384/เมย พค.pdf
51140 27/05/2563 ประกาศราคากลาง สำหรับการจัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบการจัดการฐานข้อมูลทดแทนสำหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 835 358/16/ราคากลาง 98 ล้าน.pdf
49583 12/05/2563 กรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data)และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล(Data Analytics) สำหรับกรมบัญชีกลาง โดยวิธีคัดเลือก 558 210/512/big data.pdf
49582 08/05/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล โดยวิธีคัดเลือก 181 320/1007/ผู้ชนะ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 614 รายการ
processing time 1.244 s