ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
21983 22/05/2562 ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการความโปร่งในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 38 798/494/ตารางราคากลาง.pdf
21978 22/05/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 33 196/437/แผนจ้างที่ปรึกษา (กนท.).pdf
21851 21/05/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดำเนินโครงการปรับปรุงสถานที่ทำงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 40 930/555/ประกาศ ปรับปรุง ชั้น 6-7.pdf
21340 14/05/2562 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมบัญชีกลางอาคาร 3 ชั้น 6 และ 7 45 111/414/ราคากลาง.rar
21339 14/05/2562 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจัดซื้อสาหรับโครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมบัญชีกลาง 58 550/36/ร่าง TOR.rar
21543 14/05/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 52 180/698/แผน(กนท.).pdf
21078 30/04/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 83 275/181/ปี-62 (1).pdf
18125 23/04/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโครงการพัฒนาระบบสำรอง สำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (welfare) กรมบัญชีกลาง 144 94/453/DOC230419-23042019103710.pdf
17082 01/04/2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 143 417/703/ราคากลางค่าใช้จ่ายบัตรสวัสดิการ,0.pdf
17358 31/03/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 221 778/865/มีนาคม62.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 454 รายการ
processing time 1.032 s