การแสดงผล C C C
ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
75710 31/03/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 46 739/958/ประกาศผู้ชนะโครกงารตรวจสอบฯ.pdf
74473 18/03/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2564 108 664/497/ปีงบ 2564.pdf
74229 10/03/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 40 901/915/ประกาศ e-bidding โครงการพัฒนาระบบบิหาร สพบ..pdf
75701 03/03/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Setor Transparency Initiative : CoST) 16 669/524/ประกาศผู้ชนะโครกงารพัฒนาระบบ (กปร).pdf
74477 25/02/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 136 788/910/แผนคำนวณราคากลาง 64.pdf
72474 19/02/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบแสดงผลการเฝ้าระวัง ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 294 894/483/ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้อระบบแสดงผลการเฝ้าระวังฯ.pdf
72472 11/02/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบสื่อสาารแบบรวมศูนย์สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 95 910/607/ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้อระบบสื่อสารแบบรวมศูนย์ฯ.pdf
71108 29/01/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 662 701/972/DOC010221-01022021132941.pdf
71110 15/01/2564 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) 240 282/481/ราคากลาง-CoST-11ล้าน.docx
69122 08/01/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ดำเนินการขายเศษกระดาษ กล่องกระดาษที่ชำรุด และเอกสารอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ 113 728/838/ขายทอดตลาด.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 696 รายการ
processing time 1.335 s