NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
14221 25/02/2562 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสำรองสำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม(felfare) กรมบัญชีกลาง 126 902/679/ราคากลาง Welfare.pdf
13424 13/02/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 218 833/16/ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่อง ศทส..pdf
13423 13/02/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121 197/34/ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 62.pdf
13166 07/02/2562 ประกาศราคากลาง จ้างจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6 247 109/918/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางม่อน.pdf
12794 04/02/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 930 459/111/DOC050219-05022019094008.pdf
12509 30/01/2562 ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งระบบ (Point of sale:POS)ฯ 366 13/131/ราคากลาง POS (2).pdf
10913 10/01/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งระบบ (Point of Sale :POS) เพื่อแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาสินค้าและบริการรวมทั้งรับและส่งข้อมูลจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับร้านธงฟ้าฯ 224 681/181/ยกเลิก POS.pdf
10887 09/01/2562 ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง 395 539/258/ราคากลางเครื่องเช่า คัดเลือก.pdf
12973 28/12/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 96 858/613/สมุดงาน1.pdf
10209 27/12/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมบัญชีกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 591 281/644/DOC271218-27122018152242.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 441 รายการ
processing time 1.037 s