ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
30835 09/09/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 304 381/381/แผนเพิ่มประสิทธิภาพและแผนพัฒนาระบบ.pdf
30520 04/09/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 45 474/250/ยกเลิก.pdf
30519 03/09/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดงานมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก 24 121/167/ผู้ชนะ.pdf
30397 02/09/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลาวกรกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 105 259/882/โครงการห้องน้ำ.pdf
29891 27/08/2562 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 105 101/768/TOR โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ.rar
29890 27/08/2562 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 129 409/806/ราคากลาง ปร4 5 6 ห้องน้ำ มีลายเซ็น) ขึ้น CGD.pdf
29575 22/08/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 152 738/164/DOC220819-22082019151349,0.pdf
29562 22/08/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาการเตรียมการเข้าเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก(Comperhensive and Progressive Agreement for Trans - Pacific Parthershipฯ 26 445/524/DOC220819-22082019134921,0.pdf
29240 15/08/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 250 803/471/DOC160819-16082019142429.pdf
29151 14/08/2562 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 198 154/484/ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพั.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 485 รายการ
processing time 1.157 s