การแสดงผล C C C
ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
91482 30/09/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 31 97/309/ประกาศผู้ชนะฯ บัตรสวัสดิการ 65.pdf
90743 29/09/2564 ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 510 เครื่อง 69 264/662/ราคากลาง แอร์ ปี 65.pdf
90854 29/09/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการบริหารจัดการสิทธิสวัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการด้วยบัตรประจำตัวประชาชน โครงการย่อยโครงการบริหารจัดการสิทธิสวัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 863/722/DOC300921-30092021172301.pdf
90738 29/09/2564 จ้างโครงการขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเดิมของกรมบัญชีกลาง ไปยังอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี ระยะที่ 2 โครงการที่ 2 21 991/402/ประกาศ ยิบ.pdf
90737 29/09/2564 จ้างโครงการขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเดิมของกรมบัญชีกลาง ไปยังอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี ระยะที่ 2 โครงการที่ 1 7 539/660/ประกาศ ยิบ.pdf
90613 28/09/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 32 787/870/ประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 65.pdf
90609 28/09/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 315/533/ประกาศโน้ตบุ๊ก 64.pdf
90598 28/09/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 47 704/460/ประกาศคำนวณราคากลาง (2).pdf
90428 21/09/2564 ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล โครงการย่อยการจัดหาระบบการจัดกลุ่มผู้ป่วย ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย (TDRGs) 11 906/609/ราคากลกาง 1.5 ลบ..pdf
89994 20/09/2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 53 845/919/DOC200921-20092021180825.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 727 รายการ
processing time 1.451 s