ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
53596 31/05/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน เม.ย - พ.ค 63 341 329/384/เมย พค.pdf
53146 31/03/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563 35 423/192/มีค63.pdf
53145 28/02/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 13 987/48/กพ63.pdf
42206 31/01/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนมกราคม 63 47 652/440/มค.63.pdf
42205 30/12/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนธันวาคม 62 34 2/57/ธค.62.pdf
37568 29/11/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 212 348/702/พ.ย.pdf
54896 31/10/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 13 747/549/ต.ค62.pdf
31756 30/08/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 67 479/346/สค62.pdf
29329 31/07/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 62 94 704/174/กรกฎาคม62.pdf
26165 28/06/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 244 167/272/มิ.ย62,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 27 รายการ
processing time 2.31 s