การแสดงผล C C C
ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
85302 30/06/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน มิถุนายน 2564 110 789/563/มิย64.pdf
78152 31/03/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนมีนาคม 2564 194 524/621/มีนาคม64.pdf
79382 26/02/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 88 224/849/กุมภาพันธ์64.pdf
79381 29/01/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม 2564 80 526/244/มกราคม64.pdf
79379 30/12/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนธันวาคม 2563 54 297/656/ธันวาคม63.pdf
79378 30/11/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนพฤศจิกายน 2563 40 30/941/พฤศจิกายน63.pdf
79498 30/10/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลาง 180 297/926/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563.pdf
79377 30/10/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม 2563 177 258/910/ตุลาคม 2563.pdf
63388 30/09/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน กันยายน 2563 124 142/785/กย.63.pdf
63387 31/08/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 43 405/946/สค.63.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 37 รายการ
processing time 3.066 s