ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
31756 30/08/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 40 479/346/สค62.pdf
29329 31/07/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 62 70 704/174/กรกฎาคม62.pdf
26165 28/06/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 221 167/272/มิ.ย62,0.pdf
23804 31/05/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 209 556/261/พ.ค 62.pdf
21078 30/04/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 207 275/181/ปี-62 (1).pdf
17358 31/03/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 315 778/865/มีนาคม62.pdf
17056 28/02/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 170 115/99/ปี-62.pdf
12973 28/12/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 218 858/613/สมุดงาน1.pdf
09948 30/11/2561 สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน ตุลาคม ถึงพฤศจิกายน 2561 247 429/831/ต.ค และ พ.ย,0.pdf
24369 15/10/2561 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 51 1023/284/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 20 รายการ
processing time 1.978 s