ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
29239 09/08/2562 ประกาศราคากลาง จ้างจัดงานมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6 701/29/คบจ.pdf
28662 06/08/2562 ประกาศราคากลาง พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 125 405/846/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.pdf
26317 02/07/2562 ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ 118 204/636/ราคากลางโครงการฟื้นฟู (เงินนอก).pdf
22677 29/05/2562 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมบัญชีกลาง 141 1008/291/ราคากลาง.rar
21983 22/05/2562 ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการความโปร่งในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 145 798/494/ตารางราคากลาง.pdf
21340 14/05/2562 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมบัญชีกลางอาคาร 3 ชั้น 6 และ 7 108 111/414/ราคากลาง.rar
17082 01/04/2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 178 417/703/ราคากลางค่าใช้จ่ายบัตรสวัสดิการ,0.pdf
14221 25/02/2562 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสำรองสำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม(felfare) กรมบัญชีกลาง 278 902/679/ราคากลาง Welfare.pdf
13166 07/02/2562 ประกาศราคากลาง จ้างจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6 349 109/918/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางม่อน.pdf
12509 30/01/2562 ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งระบบ (Point of sale:POS)ฯ 491 13/131/ราคากลาง POS (2).pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 250 รายการ
processing time 1.931 s