ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
38969 14/01/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมติดตั้งและก่อสร้างโรงเรือน สำหรับรองรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าฉุกเฉินของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 58 289/862/DOC150120-15012020141514,0.pdf
37247 09/12/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 130 41/706/ยกเลิกกองบัญชี ค.2.pdf
30520 04/09/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 73 474/250/ยกเลิก.pdf
22660 29/05/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างดำเนินโครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biidding) 89 601/372/ยกเลิก.pdf
10913 10/01/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งระบบ (Point of Sale :POS) เพื่อแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาสินค้าและบริการรวมทั้งรับและส่งข้อมูลจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับร้านธงฟ้าฯ 270 681/181/ยกเลิก POS.pdf
09928 21/12/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 139 615/395/ยกเลิกประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
04486 28/09/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 240 587/682/ประกาศยกเลิกรถเช่า 13 คัน.pdf
04114 26/09/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 325 233/771/ประกาศยกเลิกจ้างทำความสะอาด.pdf
03682 19/09/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 340 418/467/ประกาศยกเลิกเครื่องถ่ายเอกสาร 29 เครื่อง,0.pdf
89846 02/03/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ พร้อมการติดตั้ง สำหรับโครงการปรับปรุงห้องฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมตามภารกิจหลักของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 189 900/730/ประกาศยกเลิก.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 20 รายการ
processing time 1.93 s