ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
22660 29/05/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างดำเนินโครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biidding) 66 601/372/ยกเลิก.pdf
10913 10/01/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งระบบ (Point of Sale :POS) เพื่อแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาสินค้าและบริการรวมทั้งรับและส่งข้อมูลจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับร้านธงฟ้าฯ 259 681/181/ยกเลิก POS.pdf
09928 21/12/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 117 615/395/ยกเลิกประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
04486 28/09/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 227 587/682/ประกาศยกเลิกรถเช่า 13 คัน.pdf
04114 26/09/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 315 233/771/ประกาศยกเลิกจ้างทำความสะอาด.pdf
03682 19/09/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 329 418/467/ประกาศยกเลิกเครื่องถ่ายเอกสาร 29 เครื่อง,0.pdf
89846 02/03/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ พร้อมการติดตั้ง สำหรับโครงการปรับปรุงห้องฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมตามภารกิจหลักของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 187 900/730/ประกาศยกเลิก.pdf
88786 14/02/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 236 982/830/รถตู้.pdf
85075 28/12/2560 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 256 598/966/ประกาศยกเลิกรถตู้,0.pdf
83156 06/12/2560 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานตรวจสอบในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 314 789/843/ยกเลิก,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 17 รายการ
processing time 1.803 s