ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
29562 22/08/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาการเตรียมการเข้าเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก(Comperhensive and Progressive Agreement for Trans - Pacific Parthershipฯ 5 445/524/DOC220819-22082019134921,0.pdf
27245 18/07/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินผลการดำเนินงานข้อตกลงคุณธรรม โดยวิธีคัดเลือก 116 429/599/ประกาศผู้ชนะ.pdf
26164 03/07/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างดำเนินโครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 205 301/554/ประกาศผู้ชนะ ชัน 6-7 GF,0.pdf
26159 02/07/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 24 802/379/DOC020719-02072019150447,0.pdf
23225 06/06/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก 152 732/691/หนังสือสั่งจ้าง พีค - ไอเดีย.pdf
18125 23/04/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโครงการพัฒนาระบบสำรอง สำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (welfare) กรมบัญชีกลาง 180 94/453/DOC230419-23042019103710.pdf
16898 29/03/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตามบัญชีรายการยาฯ 152 579/300/ประกาศผู้ชนะ TMT.pdf
16896 29/03/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้ง (Point of Sale : POS) เพื่อแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาสินค้าฯ 110 764/471/ประกาศผู้ชนะ POS.pdf
13424 13/02/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 344 833/16/ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่อง ศทส..pdf
13423 13/02/2562 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 279 197/34/ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 62.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 40 รายการ
processing time 1.817 s