การแสดงผล C C C
ขายทอดตลาด
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
07282 15/03/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขายกล่องกระดาษที่ชำรุด เศษกระดาษ คู่มือการใช้งานบัตรสวัสดิกรแห่งรัฐ และเอกสารอื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้ 599 474/594/ขายทอดตลาด.pdf
07269 15/03/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขายเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) 471 963/123/ประกาศขายทอดตลาด เครื่อง EDC.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 2 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 2 รายการ
processing time 1.983 s