การแสดงผล C C C
ขายทอดตลาด
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
82423 17/05/2567 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และหมดความจำเป็นในการใช้งาน 52 371/613/ขายทอดตลาด.pdf
66569 06/12/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และหมดความจำเป็นในการใช้งาน 292 498/735/ขายทอดตลาด.pdf
62355 20/10/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขายกล่องกระดาษที่ชำรุด เศษกระดาษ และเอกสารอื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้ในงานราชการแล้ว 143 625/857/ขายทอดตลาด.pdf
07282 15/03/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขายกล่องกระดาษที่ชำรุด เศษกระดาษ คู่มือการใช้งานบัตรสวัสดิกรแห่งรัฐ และเอกสารอื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้ 670 474/594/ขายทอดตลาด.pdf
07269 15/03/2565 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขายเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) 561 963/123/ประกาศขายทอดตลาด เครื่อง EDC.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 5 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 5 รายการ
processing time 1.842 s