การแสดงผล C C C
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
ประกาศเจตนารมณ์ตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐภายใต้ โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” 25/01/2562 572
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 1 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 1 รายการ
processing time 5.739 s