ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
รองปลัดกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและติดตามงานกรมบัญชีกลาง 11/10/2562 47
กระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จำหน่ายสินค้าในโครงการ “ชิมช้อปใช้” ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง 07/10/2562 79
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ชิมช้อปใช้ ณ ตลาดหนองมน จ.ชลบุรี 04/10/2562 40
งานแถลงข่าวความคืบหน้าของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” 02/10/2562 74
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ “ฟังหู ไว้หู” 02/10/2562 23
กระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จำหน่ายสินค้าในโครงการ “ชิมช้อปใช้” ณ ตลาดดอนหวาย 30/09/2562 40
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) 30/09/2562 71
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมกรมบัญชีกลาง 27/09/2562 27
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 26/09/2562 6
การประชุม VDO Conference เพื่อชี้แจงการขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้าที่ต้องการ เข้าร่วมมาตรการ "ชิมช้อปใช้" เพิ่มเติม 26/09/2562 90
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 292 รายการ
processing time 1.161 s