ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง บรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ" 11/04/2562 300
นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง ศึกษาดูงาน ณ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 05/04/2562 139
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เยี่ยมชมการให้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บนสถานีรถไฟฟ้า BTS 18/03/2562 230
การประชุม PEMNA Treasury Community of Practice Meeting 14/03/2562 88
การศึกษาดูงานหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์และหัวหน้าทีมของสำนักงานศาลปกครอง 26/02/2562 100
พิธีลงนามการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ 30/01/2562 185
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2562 30/01/2562 92
ประกาศเจตนารมณ์ตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐภายใต้ โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” 25/01/2562 188
การประชุมส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลังในคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) 16/01/2562 134
การประชุมคณะโฆษกหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง 14/01/2562 104
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 243 รายการ
processing time 1.072 s