ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
พิธีลงนามการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ 30/01/2562 96
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2562 30/01/2562 17
ประกาศเจตนารมณ์ตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐภายใต้ โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” 25/01/2562 108
การประชุมส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลังในคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) 16/01/2562 78
การประชุมคณะโฆษกหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง 14/01/2562 38
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 2/2561 07/12/2561 174
การประชุมมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ครั้งที่ 1/2561 07/12/2561 51
ประชุมชี้แจง เรื่อง “การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง” 20/11/2561 476
งานมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31/10/2561 181
การตรวจเยี่ยมกรมบัญชีกลางของรองปลัดกระทรวงการคลัง 26/10/2561 163
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 238 รายการ
processing time 0.694 s