ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 3/2563 01/07/2563 138
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ติดตามการดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22/06/2563 238
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 2/2563 19/06/2563 32
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังเขต 2 ฉะเชิงเทรา 17/06/2563 88
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบจาก COVID - 19 ของกรมบัญชีกลาง 17/06/2563 42
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563 05/06/2563 80
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 4/2563 02/06/2563 24
การประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ประจำปี 2563 25/05/2563 64
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 3/2563 30/04/2563 92
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ประชุมแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกำกับ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 16/04/2563 232
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 214 รายการ
processing time 1.171 s