ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
News Title Date View Read
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2563 16/09/2020 38
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ติดตามการสอบคลังจังหวัด 14/09/2020 113
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 5/2563 01/09/2020 34
การประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ฯ ครั้งที่ 3/2563 25/08/2020 43
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 5/2563 20/08/2020 40
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 3/2563 01/07/2020 158
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ติดตามการดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22/06/2020 250
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 2/2563 19/06/2020 35
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังเขต 2 ฉะเชิงเทรา 17/06/2020 95
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบจาก COVID - 19 ของกรมบัญชีกลาง 17/06/2020 45
Record Display 1 to 10 from 219 Records
processing time 1.245 s