การแสดงผล C C C
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมบัญชีกลาง” 30/01/2562 454
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 1 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 1 รายการ
processing time 9.241 s