ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 22/10/2562 21
การประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2562 10/10/2562 141
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรระดับหัวหน้างาน กรมบัญชีกลาง 09/10/2562 89
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษงานสัมมนา “EEC NEXT” มหานครการบิน “ฮับ” โลจิสติกส์แห่งอาเซียน 04/10/2562 105
พิธีมอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นต้นแบบ (Best Practice) และนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กพร.) 20/09/2562 217
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง 19/09/2562 153
การนำเสนอผลงานนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 02/09/2562 356
การประชุมชี้แจงผลการศึกษาข้อมูลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างภาครัฐ“โดยข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง” 20/08/2562 150
งานประกาศรางวัลและประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital Transformation Award & Framework) 01/08/2562 181
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562 04/07/2562 368
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 183 รายการ
processing time 1.083 s