การแสดงผล C C C
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม ครบรอบ 14 ปี 06/12/2566 9
กรมบัญชีกลางร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 06/12/2566 15
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 1/2566 01/12/2566 27
การชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด 01/12/2566 24
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ (Phone in) รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเกี่ยวกับ “การยื่นความประสงค์เปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินเดือนเป็น 2 รอบ” 01/12/2566 17
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง บันทึกเทปสัมภาษณ์เกี่ยวกับ “การยื่นความประสงค์เปลี่ยนแปลง การจ่ายเงินเดือนเป็น 2 รอบ” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT 2HD) 30/11/2566 23
การประชุมเตรียมความพร้อมเจรจาจัดทำ FTA ไทย - สหภาพยุโรป เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 30/11/2566 15
การประชุมเตรียมความพร้อมการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 30/11/2566 17
การประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย ครั้งที่ 1/2566 29/11/2566 69
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง สังเกตการณ์การประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการที่กรมบัญชีกลาง 29/11/2566 62
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 1166 รายการ
processing time 1.919 s