การแสดงผล C C C
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 80 ปี 23/06/2565 20
การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังเขต 3 และสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต 3 17/06/2565 68
การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) มาใช้กับโครงการก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร 15/06/2565 64
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาผลการดำเนินงานและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานโครงการ ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 14/06/2565 59
รองปลัดกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์เรื่องโครงการประเมินผลโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม 13/06/2565 43
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 13/06/2565 51
กรมบัญชีกลางร่วมสัมมนากับบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด) เพื่อสร้างความเข้าใจกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 13/06/2565 44
โครงการอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ของสำนักงานคลังจังหวัด ในเขต 9" 13/06/2565 31
การอบรมสัมมนาผู้แทนกระทรวงการคลัง/ผู้แทนกรมบัญชีกลางในคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 13/06/2565 29
ผู้บริหารกรมบัญชีกลางศึกษาดูงานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ 10/06/2565 30
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 781 รายการ
processing time 1.662 s