การแสดงผล C C C
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมแนวทางการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตสำหรับการจัดหายุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหม 17/03/2563 148
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 1 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 1 รายการ
processing time 3.826 s