ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
อธิบดีกรมบัญชีกลางบรรยายเรื่อง “ภาพรวมของการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ” 21/01/2562 566
งานแสดงผลงาน “บริการฉับไว เว็บเดียวครบ จบทุกเรื่อง” 09/01/2562 313
การประชุมชี้แจงการสมัครเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 09/01/2562 56
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2562 08/01/2562 36
พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) “สร้างสุขทุกช่วงวัย สวัสดิการแห่งรัฐ” 20/12/2561 437
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14/12/2561 172
กรมบัญชีกลางร่วมแถลงข่าวเรื่อง ครม.เห็นชอบหลักการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงิน ช.ค.บ. และบำเหน็จดำรงชีพ 21/11/2561 2,659
กรมบัญชีกลางเร่งเดินหน้ามาตรการชดเชยเงินให้ผู้มีรายได้น้อยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูลจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61 – 30 เม.ย. 62 19/11/2561 314
การประชุมหารือเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรองรับเงินออมตามมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 14/11/2561 208
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13/11/2561 115
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 212 รายการ
processing time 0.764 s