การแสดงผล C C C
ภาพข่าวอธิบดี
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
กรมบัญชีกลางร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 16/08/2565 85
โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาท/แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลาง 16/08/2565 39
คณะผู้บริหารกรมบัญชีกลางบันทึกเทปประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เดิน-วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 19 15/08/2565 43
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 15/08/2565 4
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 3/2565 15/08/2565 18
โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการ “บัญชีกลาง รวมใจ ปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” 11/08/2565 42
กรมบัญชีกลาง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 10/08/2565 26
อธิบดีกรมบัญชีกลาง บันทึกเทปเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทของทุนหมุนเวียนในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ และผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน 10/08/2565 11
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2565 09/08/2565 25
อธิบดีกรมบัญชีกลาง รับมอบดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 08/08/2565 30
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 504 รายการ
processing time 1.653 s