การแสดงผล C C C
ภาพข่าวอธิบดี
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2566 27/09/2566 25
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” และประกาศเกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2566 20/09/2566 106
คณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงมุทิตาจิต รองปลัดกระทรวงการคลัง 19/09/2566 66
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์รายการข่าว ช่อง 9 MCOT เกี่ยวกับการมาตรการ ปรับการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ของรัฐบาล 18/09/2566 41
พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกแด่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมบัญชีกลาง ที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 18/09/2566 60
พิธีมอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15/09/2566 116
กรมบัญชีกลางมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15/09/2566 30
กรมบัญชีกลางร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 14/09/2566 67
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงมุทิตาจิต คณะผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14/09/2566 30
พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14/09/2566 18
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 660 รายการ
processing time 1.908 s