การแสดงผล C C C
ภาพข่าวอธิบดี
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 3/2563 28/10/2563 7
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 7/2563 และการประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563 27/10/2563 37
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ชุดกรรมการภายใน) ครั้งที่ 3/2563 27/10/2563 26
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 2/2564 22/10/2563 52
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21/10/2563 38
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี 19/10/2563 66
รองปลัดกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมกรมบัญชีกลาง 19/10/2563 31
การประชุมเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (ระบบ New GFMIS Thai) ของหน่วยงานกลุ่ม 1 15/10/2563 142
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 1/2564 15/10/2563 24
กรมบัญชีกลางเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 15/10/2563 23
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 261 รายการ
processing time 1.27 s