การแสดงผล C C C
ภาพข่าวอธิบดี
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
คณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 27/03/2566 74
การประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 24/03/2566 29
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2566 22/03/2566 28
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 15/03/2566 136
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 14/03/2566 19
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท 13/03/2566 68
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังเขต 1 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง 10/03/2566 63
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ครั้งที่ 1/2566 08/03/2566 43
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลดำเนินการ ครั้งที่ 1/2566 28/02/2566 67
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช 27/02/2566 86
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 596 รายการ
processing time 1.76 s