การแสดงผล C C C
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ NPA ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ขายทอดตลาดประเภทหุ้น
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
31475 20/09/2562 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขายของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ประเภทหุ้นสามัญหุ้นสามัญของบริษัท สุขุมวิท อินเตอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 990 904/745/ประกาศกรมบัญชีกลาง_หุ้นสุขุมวิท.pdf
31473 20/09/2562 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขายของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ประเภทหุ้นสามัญหุ้นสามัญของบริษัท เอเวอร์กรีน อินดัสตรีส์ จำกัด 309 533/943/ประกาศกรมบัญชีกลาง_หุ้น EVER.pdf
31472 20/09/2562 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขายของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ประเภทหุ้นสามัญบริษัท บี เอ็น เอส เอส สตีล กรุ๊ป จำกัด 310 36/380/ประกาศกรมบัญชีกลาง_หุ้น BNS.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 3 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 3 รายการ
processing time 1.752 s