NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
กิจกรรมสังคม
News Title Date View Read
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับ 5 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 13/03/2019 92
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี วันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 06/03/2019 37
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาคครบรอบ 40 ปี 28/02/2019 45
กรมบัญชีกลาง ร่วมงานแถลงข่าว การเปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ 28/02/2019 25
อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดนิทรรศการ “10 เรื่องเล่า ปลื้มใจ ชื่นใจ สุขใจ” 22/02/2019 151
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 87 ปี ของการสถาปนากรมสรรพสามิต 15/02/2019 61
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันสถาปนาสำนักงบประมาณ 14/02/2019 73
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 127 ปี วันสถาปนากรมทรัพยากรธรณี 25/01/2019 124
กรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมสรรพสามิต 15/01/2019 142
กรมบัญชีกลางเข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2562 รองปลัดกระทรวงการคลัง (นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล) 10/01/2019 73
Record Display 1 to 10 from 299 Records
processing time 1.047 s