การแสดงผล C C C
กิจกรรมสังคม
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจความเรียบร้อยของสถานที่จัดงานวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี 06/10/2563 208
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 18 ปี 02/10/2563 165
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครบรอบ 18 ปี และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครบรอบ 18 ปี 02/10/2563 221
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 18 ปี 02/10/2563 192
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 58 ปี 01/10/2563 191
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครบรอบ 44 ปี 01/10/2563 170
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 48 ปี 01/10/2563 205
อธิบดีกรมบัญชีกลางบันทึกเทป ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับภารกิจกรมบัญชีกลาง ในโอกาสกรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี 30/09/2563 280
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่นายพรชัย หาญยืนยงสกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 30/09/2563 439
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ร่วมมุทิตาจิต แด่ปลัดกระทรวงการคลัง 25/09/2563 228
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 463 รายการ
processing time 1.857 s