กิจกรรมสังคม
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบปีที่ 104 18/09/2562 23
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี วันสถาปนาสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 17/09/2562 25
พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16/09/2562 54
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี วันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า 05/09/2562 26
พิธีเปิดสำนักงานใหม่ “สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ” 30/08/2562 123
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 104 ปี วันสถาปนากรมสรรพากร 30/08/2562 12
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานวันครบรอบ 17 ปี วันสถาปนากรมการท่องเที่ยว 28/08/2562 20
พิธีเปิด “อุโมงค์ประวัติศาสตร์กรมบัญชีกลาง” 22/08/2562 147
พิธีทำบุญอาคารพลเทพ 1 และอาคารพลเทพ 2 20/08/2562 81
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี วันสถาปนาการประปานครหลวง 16/08/2562 23
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 338 รายการ
processing time 1.175 s