กิจกรรมสังคม
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 87 ปี ของการสถาปนากรมสรรพสามิต 15/02/2562 7
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันสถาปนาสำนักงบประมาณ 14/02/2562 52
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 127 ปี วันสถาปนากรมทรัพยากรธรณี 25/01/2562 108
กรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมสรรพสามิต 15/01/2562 109
กรมบัญชีกลางเข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2562 รองปลัดกระทรวงการคลัง (นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล) 10/01/2562 55
กรมบัญชีกลางเข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 10/01/2562 36
กรมบัญชีกลางเข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2562 รองปลัดกระทรวงการคลัง (นายยุทธนา หยิมการุณ) 10/01/2562 40
อธิบดีกรมบัญชีกลางเข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2562 ปลัดกระทรวงการคลัง 09/01/2562 70
กรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2562 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 07/01/2562 46
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2562 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านรายจ่ายและหนี้สิน 07/01/2562 35
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 294 รายการ
processing time 0.717 s