ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
36804 02/12/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 29พฤศจิกายน 2562 11
36289 25/11/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 8
35838 18/11/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 19
35412 11/11/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 10
35191 07/11/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 11
34471 29/10/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 25
33528 15/10/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 30
34087 15/10/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 18
33047 08/10/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 38
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 9 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 9 รายการ
processing time 0.341 s