การแสดงผล C C C
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
04559 01/10/2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 197
03889 24/09/2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ณ วันที่ 21 กันยายน 2561 38
03458 17/09/2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 36
03015 10/09/2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ณ วันที่ 7 กันยายน 2561 31
02462 03/09/2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 43
02043 27/08/2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 49
01651 20/08/2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 45
01366 15/08/2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 38
00607 06/08/2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 50
00147 31/07/2561 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 48
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 20 รายการ
processing time 0.333 s