การแสดงผล C C C
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
78759 02/10/2560 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 269
78079 25/09/2560 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 38
77490 18/09/2560 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 35
76888 11/09/2560 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ณ วันที่ 8 กันยายน 2560 36
76360 04/09/2560 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 41
75857 28/08/2560 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 33
75263 21/08/2560 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 38
74836 15/08/2560 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 40
74383 07/08/2560 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 47
73863 01/08/2560 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 53
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 34 รายการ
processing time 0.373 s