รับ - จ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
- 09/08/2553 สรจ.ได้ประกาศเตือนส่วนราชการที่ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันข้อคลาดเคลื่อนในการเบิกจ่ายเงินที่ส่งผลให้รายการขอเบิกดังกล่าวไม่สามารถประมวลผลสั่งจ่ายเงินและส่วนราชการจะไม่ได้รับเงินตามกำหนดเวลา 85
- 10/03/2553 งานสั่งจ่ายขอบอก 75
- 24/08/2552 การจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2552) 10
- 19/08/2552 การจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2552) 3
- 11/08/2552 การจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2552) 3
- 05/08/2552 การจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2552) 1
- 05/08/2552 ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2552 10
- 28/07/2552 การจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2552) 1
- 20/07/2552 การจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2552) 2
- 15/07/2552 การจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2552) 5
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 11 รายการ
processing time 0.352 s