การแสดงผล C C C
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าโครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยในด้วย ระบบ DRG.
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
24734 03/03/2559 รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยใน (DRG) 34,963
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 1 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 1 รายการ
processing time 0.226 s