ระบบประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
17401 06/04/2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 373 106/19/แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน.doc
16897 29/03/2562 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 - 3 ประจำปีบัญชี 2562 349 254/37/แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2562.zip
03102 11/09/2561 การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดสิ้นปีบัญชี 2561 1,980 480/369/การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดลิ้นปีบัญชี 2560.zip
96636 07/06/2561 ผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 1,037 52/900/คะแนนรวมผลการดำเนินงานปีบัญชี 2560.pdf
96367 04/06/2561 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง 426 974/21/workshop Risk_61_FUND by CGD.pdf
94402 08/05/2561 การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 2,796 632/319/การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562.zip
94338 07/05/2561 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 - 3 ประจำปีบัญชี 2561 (ทุนปีปฏิทิน) 393 661/223/รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2561.docx
88517 09/02/2561 กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 1,815 672/951/กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561.pdf
88109 06/02/2561 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2561 (ทุนปีงบประมาณ) 1,204 806/99/รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2561.zip
78026 22/09/2560 การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดสิ้นปีบัญชี 2560 2,425 442/232/การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดลิ้นปีบัญชี 2560.zip
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 30 รายการ
processing time 1.524 s