ระบบประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
56553 23/07/2563 การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 323 830/160/การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564.zip
56014 16/07/2563 ผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 151 658/981/ผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562.pdf
39443 23/01/2563 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 - 3 ประจำปีบัญชี 2563 525 486/847/แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2563,0.docx
39307 22/01/2563 กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 618 589/445/กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563.zip
39305 22/01/2563 ผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 160 614/990/ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2561.pdf
32197 27/09/2562 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดสิ้นปีบัญชี 2562 392 966/385/แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดสิ้นปีบัญชี 2562.docx
22230 24/05/2562 การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 1,204 505/703/การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563.zip
17401 06/04/2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 628 106/19/แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน.doc
16897 29/03/2562 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 - 3 ประจำปีบัญชี 2562 507 254/37/แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2562.zip
03102 11/09/2561 การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดสิ้นปีบัญชี 2561 2,134 480/369/การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดลิ้นปีบัญชี 2560.zip
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 37 รายการ
processing time 1.516 s