ระบบประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
03102 11/09/2561 การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดสิ้นปีบัญชี 2561 1,844 480/369/การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดลิ้นปีบัญชี 2560.zip
96636 07/06/2561 ผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 959 52/900/คะแนนรวมผลการดำเนินงานปีบัญชี 2560.pdf
96367 04/06/2561 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง 358 974/21/workshop Risk_61_FUND by CGD.pdf
94402 08/05/2561 การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 2,678 632/319/การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562.zip
94338 07/05/2561 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 - 3 ประจำปีบัญชี 2561 (ทุนปีปฏิทิน) 362 661/223/รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2561.docx
88517 09/02/2561 กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 1,761 672/951/กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561.pdf
88109 06/02/2561 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2561 (ทุนปีงบประมาณ) 1,186 806/99/รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2561.zip
78026 22/09/2560 การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดสิ้นปีบัญชี 2560 2,416 442/232/การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดลิ้นปีบัญชี 2560.zip
71660 06/07/2560 ชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 1,256 762/927/เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561,0.zip
70155 21/06/2560 งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560 879 579/203/แบบตอบรับการเข้าร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น.zip
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 28 รายการ
processing time 0.668 s