การแสดงผล C C C
ระบบประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
17877 11/07/2565 การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566 784 67/592/การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566.zip
17044 04/07/2565 ภาพรวมผลการดำเนินงาน ปีบัญชี 2563 และ 2564 309 369/872/คะแนนภาพรวม 2563-2564.rar
91753 12/10/2564 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดสิ้นปีบัญชี 2564 355 260/1006/แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดสิ้นปีบัญชี 2564.docx
87105 13/08/2564 การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2565 758 251/459/การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2565.zip
69796 18/01/2564 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 - 3 ประจำปีบัญชี 2564 451 939/41/แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 - 3 ประจำปีบัญชี 2564,0.docx
62111 02/10/2563 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดสิ้นปีบัญชี 2563 441 92/208/แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดสิ้นปีบัญชี 2563.zip
56553 23/07/2563 การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 1,213 830/160/การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564.zip
56014 16/07/2563 ผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 617 658/981/ผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562.pdf
39443 23/01/2563 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 - 3 ประจำปีบัญชี 2563 681 486/847/แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2563,0.docx
39307 22/01/2563 กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 921 589/445/กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563.zip
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 43 รายการ
processing time 2.031 s