ผลการดำเนินงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
51688 07/11/2559 ภาพรวมเงินนอกงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 903 742/933/1.ภาพรวม.pdf
42509 02/08/2559 ภาพรวมเงินนอกงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 191 869/31/1.ภาพรวม.pdf
33768 11/05/2559 ภาพรวมเงินนอกงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 156 226/398/1.ภาพรวม.pdf
23330 17/02/2559 ภาพรวมทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 245 710/745/1.ภาพรวม.pdf
23203 16/02/2559 ภาพรวมเงินนอกงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 224 964/989/1.ภาพรวม,0.pdf
17430 16/02/2559 ภาพรวมเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 322 117/430/ภาพรวมเงินนอกงบประมาณ ประจำงบประมาณ 2558,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6 รายการ
processing time 1.152 s