การแสดงผล C C C
ทุนหมุนเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
70796 01/02/2564 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 ปีบัญชี 2564 148 726/977/PDF ไตรมาส 1 2564.rar
68405 04/01/2564 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 105 781/208/PDF.rar
68036 28/12/2563 ว 616 การรายงานความคืบหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพของทุนหมุนเวียน 109 102/134/ว 616.pdf
56782 29/07/2563 ภาพรวมทุนหมุนเวียน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25
48383 29/04/2563 ภาพรวมทุนหมุนเวียน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 402 364/204/ภาพรวม.rar
48147 24/04/2563 แบบรายงานการตรวจสอบข้อมูลการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2563 206 305/657/แบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล เงินสะสมปีบัญชี 63.docx
48145 24/04/2563 ว 159 การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2563 255 827/623/ว 159.pdf
48144 24/04/2563 ว 158 การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2563 126 731/670/ว 158.pdf
48143 24/04/2563 ว 154 การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2563 123 609/125/ว 154.pdf
40405 06/03/2563 ภาพรวมทุนหมุนเวียน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 240 754/956/ลง www.rar
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 70 รายการ
processing time 1.341 s