การแสดงผล C C C
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
43085 11/11/2565 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป และขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 2566) 94 474/886/การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประเภทวิชาการและค่าจ้าง ครั้งที่ 1 (1เม.ย.2566).zip
43084 11/11/2565 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 66) 36 551/648/เวียนการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 (1เม.ย66).zip
43080 09/11/2565 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 30 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 23 565/54/Intra1.2566 การประเมินผลการปฏิบัติงาน รอเวียน.zip
11129 03/02/2565 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป และขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 2565) 232 1007/256/การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประเภทวิชาการและค่าจ้าง ครั้งที่ 1.zip
11122 01/11/2564 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 65) 70 397/746/เวียนการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 (1เม.ย.65).zip
11118 26/10/2564 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 30 มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 59 566/823/Intra1.2565 การประเมินผลการปฏิบัติงาน รอเวียน.zip
79364 11/05/2564 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมบัญชีกลาง 176 824/57/ประเมินผลพนักงานราชการ.rar
79362 11/05/2564 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมบัญชีกลาง 125 160/621/ประเมินผลข้าราชการ.rar
55589 13/07/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของกรมบัญชีกลาง 559 197/227/7. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกฯของกรมบัญชีกลาง.pdf
55586 13/07/2563 ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2560 ลว. 18 เม.ย 2560 444 430/463/6. ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2560.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 12 รายการ
processing time 1.982 s