การแสดงผล C C C
การพัฒนาบุคลากร
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
11037 19/04/2565 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ภายใต้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 64 223/474/หลักเกณฑ์การรับทุน.pdf
79270 07/05/2564 การพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลาง 153 371/800/การพัฒนาบุคลากร.pdf
79343 07/05/2564 เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) 118 1018/801/Training Roadmap.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 3 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 3 รายการ
processing time 1.655 s