ลูกจ้างชั่วคราว
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
31483 20/09/2562 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคลัง (วุฒิปริญญาโท) (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 2 925/843/image9997,0.pdf
31310 18/09/2562 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) 12 575/35/image9966.pdf
31262 17/09/2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 8 384/561/image9945.pdf
31108 13/09/2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (วุฒิ ปริญญาโท) (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 19 98/129/image9936.pdf
30872 10/09/2562 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 46 229/351/image9913.pdf
30850 10/09/2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) 26 542/241/image9910.pdf
30676 06/09/2562 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (กองการเงินการคลังภาครัฐ) 14 862/200/image9899.pdf
30484 04/09/2562 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง วุฒิ ปวส. (กองการพัสดุภาครัฐ) 25 639/538/image9867.pdf
30014 29/08/2562 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (สำนักงานเลขานุการกรม) 59 63/429/image9780.pdf
29996 29/08/2562 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี (กองการพัสดุภาครัฐ) 55 735/205/image9779.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 72 รายการ
processing time 1.08 s