การแสดงผล C C C
ลูกจ้างชั่วคราว
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
65453 24/11/2566 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช.) กองละเมิดและแพ่ง 79 605/598/image14018.pdf
65262 23/11/2566 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนิติกร (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 164 411/750/image13983.pdf
65073 21/11/2566 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 160 697/285/image13871.pdf
64952 20/11/2566 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักบัญชี (ปริญญาตรี) 82 546/22/image13869.pdf
64833 17/11/2566 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านนิติกร (กองการพัสดุภาครัฐ) 106 270/714/171166.pdf
64577 15/11/2566 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ) 132 514/858/image13858.pdf
64332 13/11/2566 ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 37 793/976/image13783.pdf
64204 10/11/2566 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักบัญชี และพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิ ม.3 ขึ้นไป) สำนักงานเลขานุการกรม 253 705/459/image13758.pdf
63987 08/11/2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักบัญชี (ปริญญาตรี) และกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กองบัญชีภาครัฐ) 71 959/703/image13756.pdf
63638 06/11/2566 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานด้านนักวิชาการคลัง (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 73 387/793/image13579.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 656 รายการ
processing time 1.882 s