การแสดงผล C C C
ลูกจ้างชั่วคราว
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
69587 14/01/2564 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) 53 617/214/image3237.pdf
69140 11/01/2564 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) กองการพัสดุภาครัฐ 73 256/781/image4496.pdf
67829 24/12/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) กองการพัสดุภาครัฐ 77 483/707/image4422.pdf
67818 24/12/2563 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) กองการพัสดุภาครัฐ 90 971/351/image4419.pdf
67543 21/12/2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กองการพัสดุภาครัฐ) 71 575/1000/image4395.pdf
67071 14/12/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักบัญชี (กองบัญชีภาครัฐ) 84 251/950/image4392.pdf
66950 09/12/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) กองละเมิดและแพ่ง 186 573/385/image3100,0.pdf
66867 09/12/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 63 516/519/image4379.pdf
66405 03/12/2563 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวช.) กองการพัสดุภาครัฐ 77 315/232/image4172.pdf
66360 03/12/2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล) 34 697/458/image4170.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 207 รายการ
processing time 1.428 s