การแสดงผล C C C
ลูกจ้างชั่วคราว
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
95347 29/11/2564 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคลัง (วุฒิปริญญาตรี) กองระบบจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง 14 836/676/image7249.pdf
95228 26/11/2564 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 34 258/382/image7246.pdf
94973 24/11/2564 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) สำนักงานเลขานุการกรม 62 983/574/image7197.pdf
94930 23/11/2564 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (กองคดี) 49 86/697/image7196.pdf
94863 23/11/2564 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง วุฒิปวส. (กองการพัสดุภาครัฐ) 43 594/161/image7192.pdf
94765 22/11/2564 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (วุฒิปริญญาตรี) และกำหนด วัน เวลา และสถานที่่คัดเลือก (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 55 308/753/image7183.pdf
94725 22/11/2564 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) และกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล) 36 562/997/image7181.pdf
94651 19/11/2564 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) กองการพัศดุภาครัฐ 30 558/182/ลูกจ้าง.pdf
94528 18/11/2564 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) สำนักงานเลขานุการกรม 55 538/856/image7178.pdf
94422 17/11/2564 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร (กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) 52 403/687/image7171.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 287 รายการ
processing time 1.419 s