การแสดงผล C C C
ลูกจ้างชั่วคราว
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
64333 30/10/2563 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักบัญชี วุฒิปริญญาตรี (กองบัญชีภาครัฐ) 12 902/633/image3567.pdf
64320 30/10/2563 ประกาศ รับสม้ครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี (กองการพัสดุภาครัฐ) 6 191/914/image3560.pdf
64206 29/10/2563 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวช.) (กองการพัสดุภาครัฐ) 23 42/807/image3538.pdf
63647 21/10/2563 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักบัญชี (ปริญญาตรี) สำนักงานเลขานุการกรม 113 292/501/image3455.pdf
63419 19/10/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคลัง (วุฒิปริญญาตรี) กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง 68 521/458/image3446.pdf
63224 16/10/2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (วุฒิปริญญาตรี) กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง 136 0/480/image3440.pdf
62498 06/10/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักบัญชี (ปริญญาตรี) 253 1/397/image3363.pdf
62412 06/10/2563 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ป.ตรี) กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง 305 574/224/image3360.pdf
62300 05/10/2563 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ 122 229/494/image3356.pdf
62194 02/10/2563 ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและนักบัญชี 218 127/910/image2794.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 189 รายการ
processing time 1.239 s