การแสดงผล C C C
ลูกจ้างชั่วคราว
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
48705 31/05/2566 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 19 672/863/image11766.pdf
48654 30/05/2566 ประกาศ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักบัญชี(วุฒิปริญญาตรี) และตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ต่ำกว่า ปวช.) สำนักงานเลขานุการกรม 43 1017/293/ขยายเวลารับสมัคร (สล).pdf
48587 30/05/2566 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง(วุฒิปริญญาตรี) กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ 54 632/229/กรจ..pdf
48442 26/05/2566 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้่างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร (กองการพัสดุภาครัฐ) 83 926/83/image11764.pdf
48396 26/05/2566 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานด้านนักวิชาการคลัง (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 38 29/206/image11763.pdf
48387 26/05/2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล) 21 283/450/image11761.pdf
48184 24/05/2566 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านนิติกร กองการพัสดุภาครัฐ 67 106/858/2213.pdf
48182 24/05/2566 ประกาศ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 44 734/889/411.pdf
48064 23/05/2566 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านนักวิชาการคลัง (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 55 386/431/image11757.pdf
48056 23/05/2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กองการพัสุดุภาครัฐ) 82 767/797/image11754.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 568 รายการ
processing time 1.913 s