การแสดงผล C C C
ลูกจ้างชั่วคราว
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
23510 26/09/2565 ประกาศ รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (วุฒิปริญญาตรี) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 55 773/204/image9708.pdf
23226 21/09/2565 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 60 1012/339/นักวิชาการคลัง.pdf
23154 20/09/2565 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) สำนักงานเลขานุการกรม 144 862/226/นักจัดการงานทั่วไป.pdf
23153 20/09/2565 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักบัญชี (ปริญญาตรี) และตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) สำนักงานเลขานุการกรม 75 960/717/นักบัญชี นักวิชาการคลัง.pdf
23069 19/09/2565 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 80 516/732/image9703.pdf
22902 15/09/2565 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) และกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (สำนักงานเลขานุการกรม) 183 581/71/image9700.pdf
22856 15/09/2565 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคุัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานด้านนักวิชาการคลัง (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 106 347/549/image9698.pdf
22843 15/09/2565 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผุ้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร/นักวิชาการคลัง (กองกฎหมาย) 231 601/793/image9696.pdf
22724 14/09/2565 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการคลัง (วุฒิปริญญาตรี) กองระบบจัดซื้ดจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง 115 982/135/image9693.pdf
22660 13/09/2565 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) สำนักงานเลขานุการกรม 167 339/502/image9690.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 425 รายการ
processing time 1.677 s