ลูกจ้างชั่วคราว
No. Date News Title View Download
57342 03/08/2020 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคลัง (กองนโยบายและสวัสดิการ) 81 679/341/image2687.pdf
57086 31/07/2020 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบํัญชี (ปริญญาตรี) สำนักงานเลขานุการกรม 114 896/668/image2670.pdf
56987 30/07/2020 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลิอกเพิ่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ) 72 100/766/image2663.pdf
56433 22/07/2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ) 83 2/889/image2038.pdf
56367 21/07/2020 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) กองนโยบายและสวัสดิการ 126 194/131/image2050.pdf
55656 13/07/2020 ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ) 188 68/292/image2652.pdf
53917 22/06/2020 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี (กองนโยบายสวัสดิการ) 365 262/351/image2011.pdf
53227 15/06/2020 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) 125 779/393/image2417.pdf
52708 11/06/2020 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักบัญชี (กองบัญชีภาครัฐ) 109 201/99/image2414.pdf
52302 08/06/2020 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) 131 328/221/image2414.pdf
Record Display 1 to 10 from 163 Records
processing time 1.25 s