การแสดงผล C C C
พนักงานราชการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
54206 24/07/2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 3 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) 329 348/202/image12433.pdf
54202 24/07/2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 1 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการคลัง 138 832/549/image12426.pdf
52321 05/07/2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 6 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) 230 763/24/image12340.pdf
51478 27/06/2566 ประกาศ ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) และนายช่างเทคนิค (ปวส.) ของกรมบัญชีกลาง 79 634/761/image12321.pdf
49984 14/06/2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) และนายช่างเทคนิค (ปวส.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 97 445/626/image12269.pdf
47528 16/05/2566 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง) ในตำแหน่งนักวิชาการคลัง และเจ้าพนักงานการคลัง 340 481/365/image11745.pdf
44112 19/04/2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) วัน เวลา และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ในตำแหน่งนักวิชาการคลัง และเจ้าพนักงานการคลัง 212 475/38/image11343.pdf
38426 03/03/2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ตำแหน่งนักวิชาการคลัง และเจ้าพนักงานการคลัง 477 755/16/image11071.pdf
36608 17/02/2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 6 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) 289 571/983/image11013.pdf
31446 06/01/2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 6 และสำนักงานคลังในเขตพื้นที่) 405 768/244/image10589.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 61 รายการ
processing time 1.809 s