การแสดงผล C C C
พนักงานราชการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
76791 16/04/2564 ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 258 61/266/ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกส.pdf
76079 05/04/2564 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 572 60/207/18.2 ประกาศชื่อสัมภาษณ์ พรก. 64.pdf
72991 02/03/2564 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 1,019 550/263/ประกาศฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการ ปี 64).pdf
72460 23/02/2564 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 5 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) 384 944/484/image4708.pdf
70171 21/01/2564 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผุู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวช.) กรมบัญชีกลาง 211 774/175/image4612.pdf
70169 21/01/2564 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (ปวช.) กรมบัญชีกลาง 136 132/402/image4610.pdf
69439 13/01/2564 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) 484 175/201/image4608.pdf
69438 13/01/2564 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน 92 10/747/image4616.pdf
69427 13/01/2564 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 3 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพ้นที่) 254 743/6/image4622.pdf
69292 12/01/2564 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (ปวช.) (ส่วนกลาง) 90 452/213/image4599.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 29 รายการ
processing time 1.446 s