การแสดงผล C C C
ภาพกิจกรรม
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมรากฐานวินัย คุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรกรมบัญชีกลางให้เข้มแข็งและยั่งยืน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2566 24/04/2566 11
โครงการส่งเสริมรากฐานวินัย คุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรกรมบัญชีกลางให้เข้มแข็งและยั่งยืน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 4 เมษายน 2566 24/04/2566 9
โครงการบัญชีกลางเพื่อสาธารณประโยชน์ : บริจาคสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็ก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 24/04/2566 8
โครงการบัญชีกลางเพื่อสาธารณประโยชน์ : บริจาคปฏิทินเก่าเพื่อจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 24/04/2566 7
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างรากฐานคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรกรมบัญชีกลางให้เข้มเเข็งและยั่งยืน รุ่นที่ 1 11/10/2565 33
พิธีมอบโล่ "ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกระทรวงการคลัง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 27/04/2565 27
เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 27/04/2565 23
บริจาคกล่อง/ซองกระดาษเก่าเพื่อผลิตเป็นชุดโต๊ะ เก้าอี้ ส่งมอบให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนทั่วประเทศ 27/04/2565 30
บริจาคปฏิทินเก่าให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 27/04/2565 28
กิจกรรมจิตอาสา "บัญชีกลางทำประโยชน์เพื่อสังคม" 27/04/2565 23
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 13 รายการ
processing time 1.85 s