เว็บไซด์อินเตอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง
วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม
16/03/2560 การศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่จาก Ministry of Finance and Economic Development, Ethiopia 1,382
02/03/2560 การประชุม PEMNA Meeting 792
21/12/2559 การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก The National Economic Accounts Directorate (NAD) of Ethiopia และ Asian Institute of Technology (AIT) 443
08/12/2559 การประชุมสัมมนาในหัวข้อ "The 21st ASEAN Banking Conference" 172
10/11/2559 PEMNA Meeting 49
09/09/2559 PEMNA ส่งหนังสือขอบคุณกรมบัญชีกลางในการจัดการศึกษาดูงานให้เเก่ประเทศสมาชิก PEMNA 35
19/08/2559 การประชุม Treasury Community of Practice (T-COP Meeting) 29
13/06/2559 การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก The Commission for the Investigation of Abuse of Authority สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 35
13/06/2559 Public Expenditure Manangement Network in Asia (PEMNA) Conference 56
18/05/2559 อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้ให้การต้อนรับ Deputy Director General พร้อมคณะจากสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม 49
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 36 รายการ
processing time 1.243 s