ไม่พบหน้าจอที่คุณร้องขอ
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปิดเว็บไซต์ใหม่ตั้งแต่วันที่ ๔ ม.ค. ๕๙
จึงขอให้ท่านตั้งค่าและจดจำ URL ใหม่ได้ที่ http://www.cgd.go.th
หรือ คลิกที่นี่ หรือรอสักครู่ระบบจะเข้าสู่หน้าจอหลักเว็บไซต์ใหม่
ภายใน วินาที
CGD  404

คลิกที่ปุ่มกลับหน้าจอหลัก หรือรอสักครู่ ระบบจะนำท่านกลับสู่หน้าจอหลักโดยอัตโนมัติ