CGD Internet
การแสดงผล C C C
ITAสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
50278 21/05/2563 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 12
50282 20/05/2563 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 11
50271 19/05/2563 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี 7
50043 18/05/2563 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 11
50045 17/05/2563 O17 E-Service 12
48611 30/04/2563 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี 16
48055 23/04/2563 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 20
48545 23/04/2563 O22 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17
53450 23/04/2563 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 7
48831 22/04/2563 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 23
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 11 รายการ
processing time 1.273 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 32 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 153,884 คน)