CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
63110 02/10/2563 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 16
63105 02/10/2563 งบทดลองของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน กันยายน 2563 12
54666 30/06/2563 ชวนน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเขียนเรียงความประกวดหัวข้อ "ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต " 0
47444 17/04/2563 แบบสำรวจข้อมูลสมาชิกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 32
48646 02/03/2563 หน่วยงานที่ต้องเข้าโครงการ CoST ที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (ค.ป.ท.) ตาม พรบ.ฯ จัดซื้อจัดจ้าง 2560 15
40024 20/02/2563 แบบสอบถามการปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี 30
35873 19/11/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ สำนักงาคลังจังหวัดจันทบุรี 27
32707 04/10/2562 งบทดลองของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกันยายน 2562 32
32706 04/10/2562 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 28
31665 23/09/2562 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 101 รายการ
processing time 1.218 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 9 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 156,942 คน)