CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผลการใช้จ่ายบประมาณ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
72336 05/02/2567 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 5
68985 05/01/2567 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ 31 ธันวาคม 2566 8
66246 04/12/2566 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ 30 พฤศจิกายน 2566 17
64259 10/11/2566 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 10
60545 03/10/2566 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 13
58599 04/09/2566 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 สิงหาคม 2566 4
55337 07/08/2566 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 กรกฎาคม 2566 6
52328 05/07/2566 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 มิถุนายน 2566 9
49815 06/06/2566 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 พฤษภาคม 2566 7
46192 02/05/2566 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 เมาายน 2566 5
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 57 รายการ
processing time 1.937 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 11 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 182,480 คน)