CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผลการเบิกจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
38498 03/03/2566 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566 9
34757 02/02/2566 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 มกราคม 2566 10
31164 04/01/2566 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 ตุลาคม 2565 9
34704 04/01/2566 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 31 ธ.ค. 65 3
29032 09/12/2565 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ 30 พฤศจิกายน 2565 7
25455 21/10/2565 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 30 กันยายน 2565 15
22537 05/09/2565 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 31 สิงหาคม 2565 7
20433 16/08/2565 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 31 กรกฏาคม 2565 3
20427 16/08/2565 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 30 มิถุนายน 2565 1
14759 06/06/2565 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 31 พฤษภาคม 2565 23
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 46 รายการ
processing time 1.765 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 45 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 164,263 คน)