CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผลการใช้จ่ายบประมาณ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
83607 05/06/2567 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ 31 พฤษภาคม 2567 1
81234 03/05/2567 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ 30 เมษายน 2567 5
82266 30/04/2567 ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 1
78521 02/04/2567 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ 31 มีนาคม 2567 5
75284 05/03/2567 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 17
82259 29/02/2567 ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 2567 0
72336 05/02/2567 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 18
68985 05/01/2567 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ 31 ธันวาคม 2566 9
66246 04/12/2566 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ 30 พฤศจิกายน 2566 17
82249 30/11/2566 ผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 0
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 65 รายการ
processing time 2.284 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 18 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 187,302 คน)