CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผลการเบิกจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
22537 05/09/2565 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 31 สิงหาคม 2565 6
20433 16/08/2565 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 31 กรกฏาคม 2565 3
20427 16/08/2565 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 30 มิถุนายน 2565 1
14759 06/06/2565 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 31 พฤษภาคม 2565 23
12756 03/05/2565 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 30 เมษายน 2565 6
09914 07/04/2565 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 31 มีนาคม 2565 7
05825 03/03/2565 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 8
98432 05/01/2565 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 31 ธันวาคม 2564 16
95933 03/12/2564 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 30 พฤศจิกายน 2564 5
93547 05/11/2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 40 รายการ
processing time 1.657 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 17 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 151,936 คน)