CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผลการเบิกจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
98492 05/01/2565 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 3
98432 05/01/2565 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 31 ธันวาคม 2564 4
95933 03/12/2564 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 30 พฤศจิกายน 2564 2
93547 05/11/2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5
91154 05/10/2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 30 กันยายน 2564 7
88722 03/09/2564 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 31 สิงหาคม 2564 9
86508 04/08/2564 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 31 กรกฏาคม 2564 14
84752 08/07/2564 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 30 มิถุนายน 2564 9
81662 02/06/2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 31 พ.ค. 2564 13
78965 05/05/2564 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ 30 เมษายน 2564 10
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 34 รายการ
processing time 1.453 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 102 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 135,312 คน)