CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผลการเบิกจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
69775 18/01/2564 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 31 ธันวาคม 2564 0
66555 07/12/2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564 ณ 30 พฤศจิกายน 2563 7
64549 03/11/2563 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 30 ตุลาคม 2563 6
63093 14/10/2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 30 กันยายน 2563 5
60115 09/09/2563 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 31 สิหาคม 2563 16
57455 04/08/2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 31 กรกฎาคม 2563 10
55065 03/07/2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 30 มิถุนายน 2563 8
52187 08/06/2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 31 พฤษภาคม 2563 7
49200 07/05/2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 30 เมษายน 2563 8
43515 13/03/2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563 21
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 22 รายการ
processing time 1.292 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 1 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 107,232 คน)