CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผลการเบิกจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
81662 02/06/2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 31 พ.ค. 2564 5
78965 05/05/2564 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ 30 เมษายน 2564 8
76652 09/04/2564 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 31 มีนาคม 2564 2
73274 05/03/2564 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 7
70985 02/02/2564 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 31 มกราคม 2564 13
69775 18/01/2564 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 31 ธันวาคม 2564 2
66555 07/12/2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564 ณ 30 พฤศจิกายน 2563 8
64549 03/11/2563 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 30 ตุลาคม 2563 6
63093 14/10/2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 30 กันยายน 2563 5
60115 09/09/2563 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 31 สิหาคม 2563 17
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 26 รายการ
processing time 1.315 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 14 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 117,185 คน)