CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผลการเบิกจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
55065 03/07/2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 30 มิถุนายน 2563 4
52187 08/06/2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 31 พฤษภาคม 2563 7
49200 07/05/2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 30 เมษายน 2563 8
43515 13/03/2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563 21
40185 06/02/2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 31 มกราคม 2563 19
36870 03/12/2562 ผลการเบิกเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 30 พฤศจิกายน 2562 10
35711 15/11/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ 30 กันยายน 2562 13
93399 23/04/2561 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 20 เมษายน 2561 25
92202 02/04/2561 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 30 มีนาคม 2561 10
92203 26/02/2561 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 23 กุมภาพันธ์ 2561 5
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 16 รายการ
processing time 1.23 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 1 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 94,286 คน)