CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
เร่งรัดการเบิกจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
29618 23/08/2562 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ และเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7/2562 26
29621 22/08/2562 รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7/2562 4
29620 22/08/2562 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7/2562 2
27763 24/07/2562 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเร่งรัดฯ และเอกสารประกอบการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 26 ก.ค.62 67
27761 24/07/2562 รายงานการประชุมคณะทำงานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 5/2562 12
27316 19/07/2562 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6/2562 15
23788 12/06/2562 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ และเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 14 มิ.ย.62 41
23786 12/06/2562 รายงานการประชุมคณะทำงานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 6
23784 12/06/2562 รายงานการประชุมคณะทำงานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 1
23687 11/06/2562 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5/2562 7
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 98 รายการ
processing time 1.165 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 28 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 125,983 คน)