CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
เร่งรัดการเบิกจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
27316 19/07/2562 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6/2562 0
23788 12/06/2562 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ และเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 14 มิ.ย.62 35
23786 12/06/2562 รายงานการประชุมคณะทำงานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 6
23784 12/06/2562 รายงานการประชุมคณะทำงานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 1
23687 11/06/2562 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5/2562 4
22025 23/05/2562 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเร่งรัดฯ และเอกสารประกอบการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 24 พ.ค.62 27
22024 23/05/2562 รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562 14
21533 16/05/2562 หนังสือเชิญร่วมลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 14
21531 16/05/2562 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4/2562 24
21525 16/05/2562 รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 3/2562 10
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 93 รายการ
processing time 1.013 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 32 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 121,806 คน)