CGD Internet
การแสดงผล C C C

ม.9 (8) ข้อ 4.

ระบบงาน

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
76403 15/01/2564 ผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการฯจังหวัดชุมพรปี 2563 7
47323 01/01/2563 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี พ.ศ.2562 8
46522 01/01/2563 ผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการฯจังหวัดชุมพรปี 2562 8
47321 01/01/2562 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี พ.ศ.2561 2
46521 01/01/2562 ผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการฯจังหวัดชุมพร ปี2561 2
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 5 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 5 รายการ
processing time 0.756 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 74 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 216,207 คน)