CGD Internet
การแสดงผล C C C

ม.9 (8) ข้อ 4.

ระบบงาน

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
76686 09/04/2564 รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เดือนธันวาคม 2563 0
76759 09/04/2564 รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เดือนมีนาคม 2564 2
76758 09/04/2564 รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 0
76757 09/04/2564 รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เดือนมกราคม 2564 0
69054 11/01/2564 รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เดือนพฤศจิกายน 2563 3
69051 11/01/2564 รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เดือนตุลาคม 2563 0
69049 11/01/2564 รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เดือนกันยายน 2563 0
69047 11/01/2564 รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เดือนสิงหาคม 2563 0
68979 08/01/2564 รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เดือนกรกฎาคม 2563 0
68978 08/01/2564 รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เดือนมิถุนายน 2563 0
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 30 รายการ
processing time 0.772 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 61 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 213,637 คน)